Lay-out en vormgeving jubileumboek Het Flaauwe Werk van De Motte